Scope: Влизането на България в ERM II поставя стабилна рамка за развитие

Рейтинговата агенция очаква икономиката на страната да се свие със 7% тази година и да расте с по 2,5% годишно в средносрочен план